BRANDPOSTBETÄCKNING 400

BRANDPOSTBETÄCKNING 400

Flytande betäckning av segjärn med automatisk låsfunktion. Godkänt enligt EN 124, klass D 400 (40 ton)