AUTOMATISK DRÄNERINGSVENTIL

AUTOMATISK DRÄNERINGSVENTIL

Användes för att automatiskt tömma våra brand- och spolposter. Dräneringsventilen stänger som standard vid ett övertryck av ca 0,3 bar.…